Pasyvus namas (A++)


Nuo 2021 m. visi nauji pastatai (ar jų dalys) turės atitikti A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus (LR statybos įstatymo papildymo 9 (1), 9 (2) str. ir 24, 43 (1), 51 str. 2 priedo pakeitimo ir papildymo įst. Nr.XI-2031 (Žin., 2012, Nr.63-3170).

Energinės klasės LT
UAB Gildera dirbantys inžinieriai profesionalai nuolat tobulina savo žinias ir siekia, kad UAB Gildera gaminami skydiniai-karkasiniai namai atitiktų aukščiausius reikalavimus. Dėl šios priežasties, mes jums siūlome rinktis mūsų projektuojamus, gaminamus ir statomus pasyvius skydinius-karkasinius namus, atitinkančius A++ klasę.

KOKIOS YRA PAGRINDINĖS A++ KLASĖS (PASYVAUS) NAMO SAVYBĖS?

Namas (ar jo dalis), priskiriama energinio naudingumo A++ klasei, yra šiluminės energijos beveik nenaudojantis pastatas. Siekdami atrasti pačius geriausius būdus, padedančius statyti A++ energinio naudingumo klasės (pasyvius) namus, turime išsiaiškinti, kas yra energinis naudingumas. Remiantis įstatymuose pateikiama informacija, pastato (ar jo dalies) energinis naudingumas yra apibūdinamas kaip energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį, apskaičiuojamas pagal galiojančius reikalavimus bei išreikštas pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase, žymima rodikliu C.

Remiantis duomenimis apie pastatų energinio naudingumo klases, A++ klasės (pasyvaus) namo C rodiklis yra < 0,25 (palyginimui: B klasės statinių energinio efektyvumo rodiklis C < 1; A klasės – C < 0,5; A+ klasės – C < 0,375). Galima teigti, kad svarbiausias pasyvaus namo parametras yra tai, kad pastato šiluminės energijos poreikis neturi viršyti 15kWh/m2 per metus, o vienas esminių pasyvaus namo privalumų yra labai mažas šiluminės energijos naudojimas. Šių stulbinamų rezultatų galima pasiekti pasitelkiant efektyvią šilumos izoliacijos sistemą, užtikrinant namo sandarumą, įdiegiant mechaninę vėdinimo sistemą bei pasitelkiant atsinaujinančius energijos šaltinius.

Nors pradinė pasyvaus namo statybos kaina gali viršyti tradicinio namo statybos kainą, tačiau jūsų protingai investuoti pinigai greit atsipirks. Tik įsivaizduokite, kad gyvendami A++ energinio naudingumo klasės name, didžiąją dalį šiluminės energijos jūs gausite iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Be to, verta atsižvelgti ir į tai, kad gyvendami pasyviame name jūs taip pat padėsite mažinti aplinkos užterštumą. Remiantis atliktais skaičiavimais, vidutinis, tradicinės statybos namas per metus į aplinką išskiria maždaug 6 kg CO2, o pasyvus namas – tik apie 2,1 kg.

Galima teigti, kad bendros nuostatos, kaip pastatui suteikti A++ energinio naudingumo klasę, kiekvienoje šalyje gali skirtis, tačiau techniniai šioms energinio naudingumo klasėms priklausančių statinių parametrai yra griežtai reguliuojami ir turi atitikti Vokietijos Pasyvaus Namo Instituto (Passive House Institute) keliamus reikalavimus.

KOKIE REIKALAVIMAI YRA KELIAMI A++ KLASĖS (PASYVIAM) NAMUI?

 1. Namo (jo dalių) šiluminės savybės, išreiškiamos per konstrukcijų šilumos laidumo koeficientus (koeficientų duomenys pateikiami m2K/W išraiška).
  Konstrukcija A++ energinio naudingumo klasė
  Stogai 0,080m2K/W
  Perdangos (kurios ribojasi su išore) 0,10m2K/W
  Papildomi reikalavimai
  Rekuperatoriaus naudingumo koeficientas ≤ 0,90
  Pastatų sandarumas ≤ 0,6
  Buitiniai prietaisai ir apšvietimas Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimas

  Šilumos laidumo koeficientai yra vienas svarbiausių rodiklių, kuris parodo, kad statinys (ar jo dalis) yra tinkamai priskirta A++ energinio naudingumo klasei. Norime informuoti, kad visus, su energiniu naudingumu susijusius skaičiavimus, įmonėje Gildera atlieka inžinieriai profesionalai.

 2. Sandarumas (oro apsikeitimas)Siekiant, kad namas atitiktų A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus, yra būtina užtikrinti ypač gerą namo (ar jo dalių) sandarumą. Pasirūpinę sandarumu, jūs apsaugosite namą ne tik nuo šilumos praradimo, bet ir nuo drėgmės, kuri gali negrąžintinai sugadinti įvairias, drėgmei neatsparias konstrukcijas. Norint, kad naujas statinys atitiktų aukščiausiai A++ klasei keliamus reikalavimus, privaloma užtikrinti, kad jo sandarumas būtų dar didesnis nei A ar A+ klasės namuose. Dėl šios priežasties, privalu sandariai sujungti visas atskiras konstrukcijas, visiškai sumažinti šalčio tiltelius bei pasirinkti efektyviausią namo apšiltinimo būdą. Geras namo sandarumas ne tik padės apsisaugoti nuo šiluminės energijos praradimo, bet ir sukurs jūsų namuose komfortabilią ir malonią gyvenimui aplinką.
  Rodiklis, žymintis oro apsikeitimo (natūralios infiltracijos) lygį A++ klasės (taip pat ir A bei A+ klasės) pastatuose yra lygus n50≤0,6h-1.
 3. Atsinaujinantys energijos šaltiniaiVienas pagrindinių privalumų, kurį suteikia gyvenimas A++ klasės energinio naudingumo name yra tai, kad didžioji dalis namui reikalingos energijos yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas yra vienas ekologiškiausių šiuolaikinių energijos gavimo būdų. Dažniausiai naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjas, saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai ir geoterminiai ištekliai, biomasė, biodujos. Skirtingų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas priklauso nuo individualus projekto, šalies, kurioje namas yra statomas bei klimatinių sąlygų.
 4. Mechaninė vėdinimo sistemaDar vienas aspektas, padedantis pasiekti aukščiausią A++ energinio naudingumo klasę ir name sukurti malonų mikroklimatą, yra mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas. Viena svarbiausių tokios vėdinimo sistemos užduočių yra tinkamai panaudoti namo viduje ir išorėje cirkuliuojantį orą. Tinkamai įrengta vėdinimo sistema užtikrina gryno oro tekėjimą ir pastovios temperatūros namo viduje palaikymą. Be to, kokybiška vėdinimo sistema nesudaro skersvėjų ir iš vidaus patalpų pašalina susikaupusias dulkes ar kitas smulkias, ore esančias, daleles. Dėl šios priežasties, efektyviai veikianti mechaninio vėdinimo sistema ne tik palaiko nuolatinį gryno oro tekėjimą į namo vidų, bet ir užtikrina, kad oras, kuriuo kvėpuojate, yra švarus.

KODĖL VERTA RINKTIS UAB GILDERA STATOMUS A++ KLASĖS (PASYVIUS) NAMUS?

Galime drąsiai teigti, kad UAB Gildera dirbantys inžinieriai profesionalai pritaiko sukauptas žinias ir užtikrina, kad įmonėje projektuojami, gaminami ir statomi A++ energinio naudingumo klasės namai atitinka aukščiausius standartus. Rinkitės UAB Gildera siūlomus A++ klasės (pasyvius) namus, kuriuose gyvendami, jūs ne tik žymiai sumažinsite namo eksploatacijos išlaidas bet ir mėgausitės išskirtine pastato kokybe bei maloniu gyvenimui mikroklimatu.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Pardavimų vadybininkė Inga – inga@gildera.lt