A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAI


Nuo 2016 metų visose ES šalyse nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti energinio naudingumo A klasės pastatams keliamus reikalavimus, o jau nuo 2018 metų visi nauji pastatai ir jų dalys turi atitikti energinio naudingumo A+ klasės reikalavimus (LR statybos įstatymo papildymo 9 (1), 9 (2) str. ir 24, 43 (1), 51 str. 2 priedo pakeitimo ir papildymo įst. Nr.XI-2031 (Žin., 2012, Nr.63-3170).

0e885465535ba97758f0fa5834682231

UAB Gildera dirbantys inžinieriai profesionalai nuolat tobulina savo žinias ir siekia, kad UAB Gildera gaminami skydiniai-karkasiniai namai atitiktų aukščiausius reikalavimus. Dėl šios priežasties, mes jums siūlome rinktis UAB Gildera projektuojamus ir gaminamus skydinius-karkasinius namus, atitinkančius A arba A+ klasę.

KOKS YRA A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAS?

Tam, kad namas būtų priskirtas A arba A+ energinio naudingumo klasei, reikia užtikrinti geras pastato konstrukcijų šilumines savybes, sandarumą, pasirinkti kokybiškus ir šilumai nepralaidžius langus, užsandarinti visus šalčio tiltelius, įdiegti patikimą mechaninę vėdinimo sistemą. Siekdami atrasti pačius geriausius būdus, padedančius statyti A arba A+ energinio naudingumo klasės namus, turime išsiaiškinti, kas yra energinis naudingumas. Remiantis įstatymuose pateikiama informacija pastato (ar jo dalies) energinis naudingumas yra apibūdinamas kaip energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį ir apskaičiuojamas pagal galiojančius reikalavimus bei išreikštas pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase, žymima rodikliu C.

Remiantis statinių energinio naudingumo klasių skirstymo duomenimis, A klasės namas yra statinys, kurio C < 0,5, o A+ klasės namas yra statinys, kurio C < 0,375. A ir A+ energinio naudingumo klasės namai (ar jų dalys) naudoja labai mažai energijos (palyginimui: B klasės statinių energinio naudingumo rodiklis C < 1). A ir A+ energinio naudingumo klasės namai išsiskiria dideliu energiniu efektyvumu ir aukšta statinio kokybe. Vienas didžiausių A ir A+ klasės namų privalumų yra tai, kad didžioji dalis sunaudojamos energijos yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Galima teigti, kad bendros nuostatos, kaip pastatui suteikti A arba A+ energinio naudingumo klasę, kiekvienoje šalyje gali skirtis, tačiau techniniai šioms energinio naudingumo klasėms priklausančių statinių parametrai yra griežtai reguliuojami ir turi atitikti Vokietijos Pasyvaus Namo Instituto (Passive House Institut) keliamus reikalavimus.

KOKIE REIKALAVIMAI YRA KELIAMI A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMAMS?

1.Namo (jo dalių) šiluminės savybės, išreiškiamos per konstrukcijų šilumos laidumo koeficientus (koeficientai yra pateikiami m2K/W išraiška).

A_ir_A_LT_lentelė

Šilumos laidumo koeficientai yra vienas svarbiausių rodiklių, kuris parodo, kad statinys (ar jo dalis) yra tinkamai priskirta A arba A+ energinio naudingumo klasei. Visus, su energiniu naudingumu susijusius skaičiavimus, įmonėje Gildera atlieka inžinieriai profesionalai.

2.Sandarumas (oro apsikeitimas)

Geras namo (ar jo dalių) sandarumas yra vienas pagrindinių parametrų, užtikrinantis, kad statinys yra ilgaamžiškas, saugus ir komfortabilus. Jei jūs tinkamai pasirūpinate namo sandarumu, galite būti užtikrinti, kad jūsų namas yra apsaugotas ne tik nuo šalto oro ir drėgmės bet ir nuo vasaros karščių. Įrengiant aukšto sandarumo lygio namus, privalu sandariai sujungti atskiras namo konstrukcijas ir kuo labiau sumažinti šalčio tiltelius. Namo (ar jo dalies) sandarumas užtikrina ne tik pastovų temperatūros išlaikymą namo viduje, bet ir triukšmo lygio sumažinimą. Remiantis skaičiavimais, garso lygis energijos mažai naudojančiuose namuose siekia 25 db (A).
Rodiklis, žymintis oro apsikeitimo (natūralios infiltracijos) lygį energijos mažai naudojančiuose statiniuose (atitinka A, A+, A++ energinio naudingumo klases) yra n50≤0,6h-1.

3.Atsinaujinantys energijos šaltiniai

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas eksploatuojant A arba A + energinio naudingumo klasės namus – tai dar viena savybė, išskirianti šiuos namus iš kitų namų tipų. Dažniausiai naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai: vėjas, saulės energija, aeroterminiai, hidroterminiai ir geoterminiai ištekliai, biomasė, biodujos. Skirtingų, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas priklauso nuo individualus projekto, šalies, kurioje namas yra statomas ir klimatinių sąlygų.

4.Mechaninė vėdinimo sistema

Mažai energijos naudojančiuose namuose įrengtos aukštos kokybės ir didelio našumo mechaninės vėdinimo sistemos sukuria komfortabilų ir malonų gyvenimui mikroklimatą. Viena svarbiausių tokios vėdinimo sistemos užduočių yra tinkamai panaudoti namo viduje ir išorėje cirkuliuojantį orą. Tinkamai įrengta vėdinimo sistema užtikrina gryno oro tekėjimą ir pastovios temperatūros namo viduje palaikymą. Be to, kokybiška vėdinimo sistema nesudaro skersvėjų ir iš vidaus patalpų pašalina susikaupusias dulkes ar kitas smulkias, ore esančias, daleles. Dėl šios priežasties, efektyviai veikianti mechaninio vėdinimo sistema ne tik palaiko nuolatinį gryno oro tekėjimą į namo vidų, bet ir užtikrina, kad oras, kuriuo kvėpuojate, yra švarus.

KODĖL VERTA RINKTIS UAB GILDERA STATOMUS A IR A+ ENERGINĖS KLASĖS NAMUS?

Galime drąsiai teigti, kad UAB Gildera dirbantys inžinieriai profesionalai pritaiko sukauptas žinias ir užtikrina, kad įmonėje projektuojami A ir A+ energinio naudingumo klasės namai atitinka aukščiausius standartus. Rinkitės mūsų įmonės siūlomus A arba A+ klasės namus ir džiaukitės ne tik maloniu gyvenimui mikroklimatu bet ir mažesnėmis namo eksploatavimo išlaidomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS:

Pardavimų vadybininkė Inga –