Kalibruota mediena


c6f14258070b1ccf7688eacab1182d24

_IGP6131

Statyboje profesionalai naudoja kalibruotą / graduotą medieną, nes tik tokia mediena užtikrina statinio ilgaamžiškumą, tikslumą ir  kokybę. Medienos kalibravimas, tai statybinių tašų matmenų maksimalus privedimas iki prisiimto standarto, kurio tolerancija svyruoja 1mm ribose. Medienos nekalibruojant, matmenų tolerancija siekia net +/- 10-16 mm. Šis tiklusmas lemia ne tik pačio medinio konstruktyvo geometrinius tikslumus, bet ir labai stipriai įtakoja viso namo sudedamąsias dalis. Tai ir šilumą izoliuojančios medžiagos sudėjimas su teisinga įvarža, lakštinių medžiagų tinkamas  ir kokybiškas pritvirtinimas.
Medienos gradavimas – tai medienos rūšiavimas pagal jos stiprį. Konstrukcijose medienos stipris yra labai svarbus veiksnys. Kadangi mediena nėra vienalytė medžiaga, dviejų iš pažiūros vienodų medienos tašų stiprumo savybės gali skirtis net keletą kartų. Todėl būtina atlikti stipruminį statybinės medienos rūšiavimą.

Pasaulyje egzistuoja daug įvairių stiprumo standartų. Europos Sąjungos valstybėse taikomas standartas EN 14081:2007 „Statybinė mediena. Stiprumo klasės“. Europos Sąjunga medienos gaminiams yra sukūrusi CE saugumo ženklą, ir nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. visos statybose naudojamos konstrukcijos privalo turėti ženklą CE.

 KALIBRUOTOS (obliuotos) STATYBINĖS MEDIENOS MATMENYS:

2014_11_06

UAB Gildera atlieka Vizualinį stipruminį rūšiavimą į C16/C24 stiprumo klases – kai mediena rūšiuojama pagal vizualius kriterijus, iš kurių svarbiausi yra šakų skaičius, dydis ir išsidėstymas (taip vadinamas šakų santykis). Tokį rūšiavimą atliekantis rūšiuotojas yra specialiai apmokytas ir turi licenziją. Taikant šį metodą, apskaičiuojama didelė tvirtumo atsarga, sumažinanti medienos išeigą. Be stiprumo klasės, ant kiekvienos lentos dedamas antspaudas, kuriame pažymima: medienos rūšis, stipruminio rūšiavimo standartas, gamintojo identifikavimo numeris ir sertifikavimo firmos identifikavimo numeris. Taip paženklinama kiekviena lenta atskirai.

UAB Gildera siūlo įvairių matmenų kalibruotą (obliuotą) medieną. Dėl užsakymų skambinkite +370 640 31320