EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA PROJEKTUI


ea457adccaa9e569cff05de9b4f3b04d
ES parama projektui “UAB „Gildera“ produkcijos sertifikavimas didinant įmonės konkurencingumą” (Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0021)
Projekto trukmė: nuo 2015-10 iki 2017-04.
Projekto vertė: 31.600, 00 Eur
Gautas ES finansavimas: 15.000 Eur

Projektu yra siekiama gauti sertifikatą statomiems skydiniams – karkasiniams pastatams. Teikiamo finansuoti projekto metu bus sertifikuoti skydiniai – karkasiniai pastatai, jiems suteikiant CE atitikties ženklą. Įmonės eksportuojamos produkcijos sertifikavimas užtikrina ir įrodo produkcijos atitiktį visiems ES saugumo, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimams, bet ir užtikrina produkto tiekimą į bet kurią ES rinką be jokių apribojimų. Taigi įmonės produktų sertifikavimas yra esminis žingsnis siekiant išplėsti eksportuojamų produktų spektrą ir sustiprinti įmonės konkurencingumą užsienio rinkose. Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidėtų prie vidutiniškai aukštų technologijų produktų eksporto ir žinomumo užsienio šalių rinkose augimo.

Projektas įgyvendinamas iš dalies finansuojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai.